TỈNH/THÀNH PHỐ KHU VỰC

HÌNH THỨC THANH TOÁN VÀ THỜI GIAN GIAO HÀNG

 

TỈNH/THÀNH PHỐ

 

KHU VỰC

 

HÌNH THỨC THANH TOÁN

 

THỜI GIAN GIAO HÀNG

 

 

ĐỒNG NAI

 

 

TOÀN BỘ KHU VỰC

 

 

Nhận hàng – Thanh toán

 

 

Giao hàng trong 24-48 giờ

 

 

CÁC TỈNH LÂN CẬN

 

 

TP.HCM,BÌNH DƯƠNG

 

 

Nhận hàng – Thanh toán

 

 

Giao hàng trong 48 giờ

 

 

CÁC TỈNH THÀNH KHÁC

 

 

Toàn bộ khu vực

 

 

Thanh toán trước- Giao hàng sau

 

 

Giao hàng từ 3-5 ngày

 

 

CÁC TỈNH THÀNH KHÁC

 

 

Toàn bộ khu vực

 

 

Nhận hàng – Thanh toán

 

 

Giao hàng từ 3-5 ngày

CÔNG TY CỔ PHẦN HATIDECO

www.hatideco.com